Hướng dẫn đăng ký học phần dành cho sinh viên các khóa 11 trở về sau
31/12/2020 - Lượt xem: 443

Sinh viên xem hướng dẫn đăng ký học phần tại đây. Tệp đính kèm bên dưới

Sinh muốn được tư vấn hỗ trợ về việc học tập: điểm số, đăng ký học lại, đăng ký học cải thiện, đăng ký học chính khóa, làm đơn xin nghỉ học tạm thời, xét tốt nghiệp,...

Cách 1: Sinh viên đăng nhập vào group tư vấn hỗ trợ sinh viên bằng đường link sau https://zalo.me/g/hdbemf891

 

 

 Tập tin đính kèm


Tải về